home  -  tijd in BEeld  -  bibliografie  -  werken  -  feuilleton  -  nieuwsbrief  -  de media  -  zeijlstra  -  zeerust  -  diversen

gepubliceerd op 14/04/2001
laatste wijziging 09/09/2018
reacties en suggesties: e-mail naar simon kuipers  
Terug naar de
vorige pagina

 
14 april 2001 - In "Kabaal om een varkensleren koffer" speelt pension Zeerust in Scheveningen een prominente rol. Mede BE-fan Otman El Hitouri kwam op het spoor van het boek "Scheveningen in oude foto's", uitgegeven bij de Uitgeverij De Koning Gans (Den Haag) in 1998. Uit dit boek is de op deze site (met toestemming van de uitgeverij) geplaatste fotocollage afkomstig, die een beeld geeft van de plaats van Zeerust in het Scheveningen van de negentiende en twintigste eeuw.
Homme Rijpkema, ook een BE-fan, reageerde op deze Zeerust-pagina's en stuurde mij nog een foto van Zeerust (omstreeks 1928), waarvoor mijn hartelijke dank.

14 juni 2003 - Tijdens Kabaal en Stampij in Den Haag, een onderzoek van leden van de Bob Evers mailinglijst in Den Haag en Scheveningen, werd ook een bezoek gebracht aan Zeerust. We zagen hoe Zeerust er tegenwoordig uitziet, nog net voordat het plechtig tot eerste Bob Evers monument werd geslagen (foto's van Olaf van Es).

Kees, één van de huidige bewoners, met wie we een gesprek hadden en die ons ook in het gebouw rondleidde, was zo vriendelijk ons een paar oude foto's van Zeerust af te staan. Wij kregen het Tarif des appartements, mogelijk uit 1882, waarop we kunnen lezen dat kamer 14 toen niet op de eerste etage, maar op de bel étage lag en destijds 6 gulden per nacht kostte. Tevens kregen we een kopie van een nota van de Koninklijke Nederlandsche Meubelen Fabriek H.P. Mutters & Zoon, gedateerd 27 februari 1882, betreffende een leverantie van een aantal "ameublements in notenhout gewreven".


          Klik hier voor de start van de collage uit 'Scheveningen in oude foto's'