home  -  tijd in BEeld  -  bibliografie  -  werken  -  feuilleton  -  nieuwsbrief  -  de media  -  zeijlstra  -  zeerust  -  diversen

  gepubliceerd op 24/06/1997
laatste wijziging 13/04/2023
reacties en suggesties: e-mail naar simon kuipers  

(pgp-mail welkom; klik voor public key)
 


Laatste toevoegingenDe Bob Eversserie is voor mij een jeugdliefde uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw, en is daardoor ook een jeugddroom geworden. De serie werd gestart in 1949 met de publicatie van "Een overval in de lucht", en het laatste door Willy van der Heide (een pseudoniem van W.H.M. van den Hout) verzorgde deel, het 32e, verscheen in 1963. Het is verbazingwekkend dat door een moderne technologie als Internet deze serie een nieuwe impuls heeft gekregen. Ik durf de stelling aan dat er geen andere nederlandstalige serie is waarover zó veel informatie online beschikbaar is. En dat wordt nog steeds meer.

Omdat de rechten van de serie zich bij de uitgever bevinden en niet bij de erfgenamen van de in 1985 overleden schrijver, kon de serie nog tot en met 2003 worden voortgezet. Peter de Zwaan hield zich daar sinds 1987 mee bezig. In oktober 2003 verscheen het vijftigste en zoals aangekondigd laatste deel. De toekomst leek te gaan bestaan uit verstripping van al eerder uitgegeven delen, en inderdaad werd van zes van die delen een stripversie gemaakt. Totdat De Zwaan in 2010 op zijn besluit terugkwam en deel 51 aankondigde. En na het faillissement van de uitgever De Eekhoorn besloot hij zelfs in eigen beheer verder te gaan met de serie. In 2023 verscheen deel 72.

Deze site besteedt ook aandacht aan andere door en over Van den Hout gepubliceerde boeken en artikelen.

Wat is er op (of via) deze pagina's zoal  te vinden? Onderstaand volgt een selectie, maar er is nog veel meer te lezen!
 
 

Algemene informatie over Bob Evers bevond zich op de site van Ger Derksen en Yovka van Santen. De schrijver, zijn boeken (niet alleen BE), de hoofdpersonen; kortom: alles wat je altijd al had willen weten, maar waarvan je niet wist hoe je er aan moest komen. Ik kan het zelf niet beter zeggen dan in deze FAQ is verwoord.
 
helaas is de website van Ger en Yovka niet meer bereikbaar
 
Een nieuwe schat aan informatie over de serie. Tijd in BEeld is de definitieve analyse van de boeken naar tijdsaspecten. Hoe lang duurt nu eigenlijk een boekdeel of trilogie? Welke handelingen spelen zich gelijktijdig af? Lees het allemaal af in de tabellen.
 
  Nauw gerelateerd aan 'Tijd in BEeld' is de historische tijdlijn van de serie. Kijk op de site van Koen Wynkoop, en doe mee met de discussie.
 
  Een poging de drukgeschiedenis van de serie in kaart te brengen. Wanneer is welke druk verschenen, en bij welke uitgever? Zijn er nog bijzonderheden? Download (in zip formaat) is mogelijk, met de gegevens van 736 boeken (laatste aanvulling op 17 juli 2008). Vanaf 4 oktober 1999 bevat het overzicht de complete drukgeschiedenis van de gebonden uitgaven. Lees wat er aan onregelmatigheden in de diverse boeken is aangetroffen.

Deze rubriek  wordt mede mogelijk gemaakt door de gewaardeerde bijdragen van anderen. 
Gegevens over nog ontbrekende drukken zijn van harte welkom..

De citaten-pagina is voor fans een feest der herkenning, en voor anderen wellicht een eerste kennismaking. Korte en lange passages wisselen elkaar af. Een verzameling van de meest lezenswaardige momenten.

Een speciaal soort Citaten vormen de door fans bedachte varianten. Zo heeft René Verhulst het feuilleton "Lawaai in Luxemburg" geschreven, dat van juni tot november 1998 in vrijwel dagelijkse afleveringen verscheen. Hoofdpersonen zijn uiteraard onze drie vrienden, alsmede een aantal oude bekenden.
 
De Bob Evers Nieuwsbrief is een initiatief uit 1993 van Hans en Ton Kleppe, BE-kenners bij uitstek. In het verleden reeds verschenen exemplaren zijn natuurlijk ook op internet te lezen. Nieuwsbrief 25 van augustus 2004 is op 7 augustus 2004 toegevoegd. Daarna verschenen Nieuwsbrieven zijn beschikbaar op de nieuwsbriefsite van Roger Schenk.
 
Door een gelukkig toeval kwam ik op 14 juli 1999 in het bezit van de oorspronkelijke versie van Drie Jongens en een Caravan. Niet het boek, maar het feuilleton. Feuilleton?? Lees wat daarover allemaal valt te zeggen.
 
Op 25 oktober 1979 verscheen in het Vlaamse blad Humo een interview met Willy van der Heide: "Ik ben de zwarte Turk h?, C.I.A. en wat al meer. Nou, opgejutte shit"
 
Ook tamelijk onbekend werk van de schrijver is op deze pagina's beschikbaar.
Als laatste is hieraan toegevoegd: een artikel dat gepubliceerd werd in het Utrechtsch Nieuwsblad op 4 januari 1938.
 
Bert Zeijlstra tekende de omslagen van de pockets van 1985 tot en met 2000. Lees meer informatie over de uitgaven in de serie in deze periode..
 
Marie-José van den Hout, jongere en enige zuster van de schrijver, publiceerde ook op deze site haar herinneringen..
 
Pension Zeerust in het negentiende en twintigste eeuwse Scheveningen - een fotocollage. De Zeerust-pagina's zijn uitgebreid ter gelegenheid van Kabaal en Stampij in Den Haag, een onderzoek van leden van de mailinglijst in Den Haag en Scheveningen op 14 juni 2003. .
 
Hoewel Willem Waterman, zoals de schrijver zich in zijn privé-omgeving meestal liet noemen, al geruime tijd geleden is overleden, verschijnen er nog steeds artikelen in de pers waarin zijn naam wordt vermeld. Oud en nieuw, van alles wat, want ook oudere artikelen komen successievelijk beschikbaar.
Als laatste toegevoegd: een artikel in NRC van 19 januari 2023
.
 
  Onder deze kop worden losse zaken gepresenteerd die een relatie hebben met de serie of met de schrijver.
Als laatste toegevoegd: Een overval in de lucht, start van een kritische analyse van de strip die vanaf 28 januari 2009 verscheen in EPPO. Iedere twee weken zal deze analyse worden bijgewerkt aan de hand van de nieuwe EPPO strip. Lees en zie hoe er praktisch geen plaatje zonder fouten is!
.
 
  Via de centrale Bob Everssite, www.bobevers.nl, is alle informatie te vinden die over BE op Internet verkrijgbaar is.
 
Lees hier alles over de b(l)oeiende mailing list over Bob Evers. Deelnemers aan deze lijst beleggen ook regelmatig bijeenkomsten op lokatie, waarvan uiteraard een verslag terug te vinden is op Internet.

Valid CSS!   Valid HTML 4.01!